Tarhunah 1 AB

Örebro län

Information

Tarhunah 1 AB hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Lindesberg som är den kommunen där Tarhunah 1 AB finns. I Lindesberg så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Tarhunah 1 AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Tarhunah 1 AB har funnits sedan och 2007-11-29 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Tarhunah 1 AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Majorsg. 53, 812 30, Storvik men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på .

Lindesberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Tarhunah 1 AB Privat, ej börsnoterat.

Tarhunah 1 AB har idag 556616-2987 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Tarhunah 1 AB

Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom, i synnerhet i form av aktieposter i tillverkande företag, bedriva handel med industriprodukter, såsom processorer, mikrochips och liknande insatsvaror, avverkningsrätter och virke, bedriva produktion och distribution av elektricitet, bedriva handel med dun och fjäder och produktion av dun- och fjäderprodukter såsom kuddar och täcken, äga och uthyra byggnader, fartyg, luftfartyg och bilar, samt bedriva sågverksrörelse.

I Tarhunah 1 AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Frändén, Jon Anders Petter Gullik som är född och har titeln Ordinarie ledamot,Bosatt utomlands inom EES, Magnusson, Britt-Inger Irén som är född 1955 och har titeln Suppleant, Magnusson, Britt-Inger Irén som är född 1955 och har titeln Delgivningsbar person, Uddström, Lars Håkan som är född 1965 och har titeln Revisor, Nässjö Ekonomihus AB som är född och har titeln Revisor, .