TVP Positioning AB

Örebro län

Information

TVP Positioning AB är ett av många företag som finns i Lindesberg. Det är nämligen den kommunen som TVP Positioning AB finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

TVP Positioning AB som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1999-08-18.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Bandyg. 2, 711 34, Lindesberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på TVP Positioning AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0581-17195.

Lindesberg arbetar för att företag som TVP Positioning AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för TVP Positioning AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Örebro län.

Bolaget skall utveckla, tillverka och försälja radioutrustning för lokalisering av människor, djur och föremål, bedriva verk- samhet avseende eftersökning av värdeföremål och andra föremål samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för TVP Positioning AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Det finns idag lite personer som är kopplade till TVP Positioning AB och det är följande personer, Lemnell, Per Johan Håkan som är född 1969 och har titeln VD, Lemnell, Per Johan Håkan som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Per-Ola som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Lemnell, Per Arne Arvid som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Pettersson, Kjell Roland som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Hertin, Bengt Michael som är född 1973 och har titeln Revisor.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för TVP Positioning AB är 556573-2400.