Linde Energi Aktiebolag

Örebro län

Information

556468-5278 är organisationsnummer för verksamheten Linde Energi Aktiebolag. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Linde Energi Aktiebolag är Aktiebolag. Det finns idag flera olika Aktiebolag i Lindesberg som är den kommunen som Linde Energi Aktiebolag finns i.

Linde Energi Aktiebolag har varit registrerat sedan 1993-06-08 och det finns flera verksamheter i Örebro län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är registrerade för F-skatt vilket de har varit sedan 1998-01-01 vill man istället veta hur det står till med momsen för Linde Energi Aktiebolag så kan det vara bra att veta att de är momsregistrerade vilket de också har varit sedan 1993-01-01.

Linde Energi Aktiebolag är Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter i Lindesberg som också är Privat, ej börsnoterat.

Firmatecknare för Linde Energi Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Isemo, Jens Olov

Vill ni komma i kontakt med Linde Energi Aktiebolag så kan ni göra det på telefon genom 0581-88700 eller genom brev på följande adress:
Skrinnarg. 6, 711 34, Lindesberg

Bolaget skall inom huvudsak Lindesbergs kommunområde, bedriva ledningsbunden energidistributions- och signalöverföringsrörelse med därtill hörande produktion och energitjänster samt, att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom energisektorn. Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande svara för energiförsörjningen inom huvudsak Lindesbergs kommun, varvid abonnenternas behov av driftsäkerhet och service liksom god energihushållning skall beaktas.

Det finns olika personer som har en koppling med Linde Energi Aktiebolag och det är Isemo, Jens Olov som är född 1961 och har titeln Extern VD, Wahlström, Tord som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Löf, Barbro Ingegerd som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Greger Karl Henry som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Karl-Erik Anders som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Öberg, Sven Gustav som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Anna Maria som är född 1973 och har titeln Suppleant, Larsson, Karl Anders Bertil som är född 1955 och har titeln Suppleant, Liikanen, Urho Kalevi som är född 1950 och har titeln SuppleantSjönneby, Lars Göran som är född 1932 och har titeln SuppleantStenberg, Bo Anders Vilhelm som är född 1951 och har titeln SuppleantRabb, Anders Lars Göran som är född 1973 och har titeln RevisorSöderman, Nils Johan Peter som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantHenriksson, Bo Georg som är född 1947 och har titeln LekmannarevisorHäggström, Dan Nils Olof som är född 1933 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor