Mats Morén Byggnads AB

Örebro län

Information

Mats Morén Byggnads AB hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Lindesberg som är den kommunen där Mats Morén Byggnads AB finns. I Lindesberg så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Mats Morén Byggnads AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Mats Morén Byggnads AB har haft sedan 1994-01-01. Mats Morén Byggnads AB har funnits sedan och 1997-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Mats Morén Byggnads AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Kungsg. 41, 711 30, Lindesberg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0581-80825.

Lindesberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Mats Morén Byggnads AB Privat, ej börsnoterat.

Mats Morén Byggnads AB har idag 556422-6354 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Mats Morén Byggnads AB

Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.

I Mats Morén Byggnads AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Morén, Mats Åke som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Antman, Runa Charlotta som är född 1965 och har titeln Suppleant, Brandt, Lars Carl Erik som är född 1951 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .