Klementsboda Gård Aktiebolag

Örebro län

Information

Klementsboda Gård Aktiebolag hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Lindesberg som är den kommunen där Klementsboda Gård Aktiebolag finns. I Lindesberg så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Klementsboda Gård Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Klementsboda Gård Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Klementsboda Gård Aktiebolag har funnits sedan och 1991-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Klementsboda Gård Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Rumängsv. 35, 711 72, Vedevåg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0581-26021.

Lindesberg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Klementsboda Gård Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Klementsboda Gård Aktiebolag har idag 556416-3029 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Klementsboda Gård Aktiebolag

Bolaget skall bedriva lantbruksrörelse med huvudinriktning på mjölk- och köttproduktion, handel med förnödenheter för jord- bruket, entreprenad inom jordbruket och därmed förenlig verk- samhet.

I Klementsboda Gård Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Karlsson, Lars Gunnar som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Karlsson, Jenny Therese som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Gunnar Vilhelm som är född 1925 och har titeln Suppleant, Karlsson, Ruth Albertina som är född 1931 och har titeln Suppleant, Nolér, Lena Elisabeth som är född 1962 och har titeln Revisor, Redovisningsbyrån Göran Nolér Aktiebolag som är född och har titeln Revisor.