Korsnäs Frövi AB

Örebro län

Information

Korsnäs Frövi AB hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Lindesberg som är den kommunen där Korsnäs Frövi AB finns. I Lindesberg så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Korsnäs Frövi AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har ej F-skatt. Korsnäs Frövi AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Korsnäs Frövi AB så kan ni göra det genom att skicka er post till 718 80 Frövi men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0581-37000.

Lindesberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Korsnäs Frövi AB Privat, ej börsnoterat.

Korsnäs Frövi AB har idag 556267-2328 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna -Krantz, Karl Håkan -Persson, Per Lennart Tore Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Korsnäs Frövi AB

Bolaget skall tillverka och försälja skogsindustriprodukter samt driva därmed förenlig industriell rörelse och handel samt äga och förvalta fast samt lös egendom.

I Korsnäs Frövi AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Krantz, Karl Håkan som är född 1962 och har titeln Extern firmatecknare, Persson, Per Lennart Tore som är född 1951 och har titeln Extern firmatecknare, Oskarsson Simrén, Christer Robert som är född 1961 och har titeln VD, Oskarsson Simrén, Christer Robert som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Brunell Livfors, Maria Christina som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Larsson, Mikael Halvar som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamotErnst & Young Aktiebolag som är född och har titeln Revisor, Forslund, Jan Tomas som är född 1965 och har titeln Huvudansvarigrevisor, .