Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag

Örebro län

Information

Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Lindesberg. Det är nämligen den kommunen som Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1972-03-15. Men sedan 1972-01-01 så har Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Högstaboda 31, 711 92, Vedevåg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0581-26075.

Lindesberg arbetar för att bolag som Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Örebro län.

Bolaget skall utföra värme-, vatten- och sanitetsinstallationer ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag och det är följande personer, Karlsson, Bo Edvard Folke som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Sollin, Inger Elisabet som är född 1950 och har titeln Suppleant, Brandt, Lars Carl Erik som är född 1951 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Rörfirma Folke Carlson Aktiebolag är 556160-7267.