Lindesbergs Energi Aktiebolag

Örebro län

Information

Lindesbergs Energi Aktiebolag hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Lindesberg som är den kommunen där Lindesbergs Energi Aktiebolag finns. I Lindesberg så finns det många olika Aktiebolag och i Örebro län så finns det ännu fler Aktiebolag. Lindesbergs Energi Aktiebolag tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Lindesbergs Energi Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Lindesbergs Energi Aktiebolag har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Lindesbergs Energi Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Skrinnarg. 6, 711 34, Lindesberg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 0581-81058.

Lindesberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Lindesbergs Energi Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Lindesbergs Energi Aktiebolag har idag 556033-6603 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas ensam av -Isemo, Jens Olov är den som för stunden ansvarar för Lindesbergs Energi Aktiebolag

Bolagets verksamhet är att ha, inom huvudsak Lindesbergs kommun- område, bedriva försäljning och produktion av ledningsbunden energi och signalöverföring med därtill hörande energitjänster samt, att i härför erforderlig omfattning anskaffa, äga och förvalta anläggningar, fastigheter och utrustningar för energi- verksamhet, samt att i förenlig omfattning äga aktier och andelar i företag inom enerigsektorn.

I Lindesbergs Energi Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Isemo, Jens Olov som är född 1961 och har titeln Extern VD, Wahlström, Tord som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Löf, Barbro Ingegerd som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Greger Karl Henry som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Karl-Erik Anders som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Öberg, Sven Gustav som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamotKarlsson, Anna Maria som är född 1973 och har titeln Suppleant, Larsson, Karl Anders Bertil som är född 1955 och har titeln Suppleant, Liikanen, Urho Kalevi som är född 1950 och har titeln SuppleantSjönneby, Lars Göran som är född 1932 och har titeln SuppleantStenberg, Bo Anders Vilhelm som är född 1951 och har titeln SuppleantRabb, Anders Lars Göran som är född 1973 och har titeln RevisorSöderman, Nils Johan Peter som är född 1964 och har titeln RevisorssuppleantHenriksson, Bo Georg som är född 1947 och har titeln LekmannarevisorHäggström, Dan Nils Olof som är född 1933 och har titeln LekmannarevisorssuppleantÖhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.