RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG

Örebro län

Information

RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG är ett av många företag som finns i Lindesberg. Det är nämligen den kommunen som RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1992-09-11.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Rya Hällen 163, 711 91, Lindesberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Lindesberg arbetar för att företag som RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG. Det finns flera företag i Örebro län.

Träning och tävling med travhästar. Bokförings- och administrationstjänster samt konsultverksamhet inom detsamma.

Firmatecknare för RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG är följande:
; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig..

Det finns idag lite personer som är kopplade till RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG och det är följande personer, Holmberg, Anette Kristina som är född 1950 och har titeln Bolagsman, Holmbergh, Ingvar Carl Axel som är född 1948 och har titeln Bolagsman,

Organisationsnummer för RYAHÄLLEN HANDELSBOLAG är 916921-9996.