Löatorpens Fritidsområde, Ekonomisk förening

Örebro län

Information

Löatorpens Fritidsområde, Ekonomisk förening hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Lindesberg som är den kommunen där Löatorpens Fritidsområde, Ekonomisk förening finns. I Lindesberg så finns det många olika Ekonomisk förening och i Örebro län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Löatorpens Fritidsområde, Ekonomisk förening tillhör bolagstypen Ekonomisk förening och bolaget har ej F-skatt. Löatorpens Fritidsområde, Ekonomisk förening har funnits sedan och 1998-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Löatorpens Fritidsområde, Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Kaserngården 14, 703 65, Örebro men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 021-182801.

Lindesberg arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler bolag.

Löatorpens Fritidsområde, Ekonomisk förening har idag 777100-2917 som sitt organisationummer.

Firman tecknas, förutom av styrelsen av styrelsens ledamöter två i förening. är den som för stunden ansvarar för Löatorpens Fritidsområde, Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att inom det sommarstugeområde jämte tillhörande grönområde och allmänna plaster, som för närvarande omfattar de fastigheter, som avstyckats från Löa Östra 3:4 och 4:1 samt Nederhyttan 4:8 och 4:16 i Ramsbergs kommun, främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ombesörja underhåll av vägar och allmänna platser samt ledningar för vatten och avlopp, att omhänderhava gemensamma anläggningar såsom båt- bryggor, badplatser, papperskorgar, samt att tillvarataga fastighetsägarnas intressen i övrigt, vilket bl a innebär att motverka enskild ägares dominans inom området.

I Löatorpens Fritidsområde, Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Hallberg, Gunnar som är född och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Dick Nils Harry som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Stickler, Hans Johann August som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Bergkvist, Sigvard som är född och har titeln Suppleant, Lönnström, Bo Lennart Birger som är född 1939 och har titeln Suppleant, .