HSB Bostadsrättsförening Renen i Frövi

Örebro län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidbebränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreninen till ändamål att att främja studie- och fritidserksamhet inomföreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Renen i Frövi vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Lindesberg så är HSB Bostadsrättsförening Renen i Frövi en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Örebro län så finns det ännu fler.

Lindesberg arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Lindesberg och i Örebro län. Redan 1966-01-11 så skapades HSB Bostadsrättsförening Renen i Frövi och verksamheten är har ej F-skattsedel.

777100-2537 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Lindesberg.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Renen i Frövi och det finns många verksamheter som är i Örebro län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Renen i Frövi så går det att nå dem via telefon på 019-158500 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Inger Maria -Johansson, Per Åke -Lindblad, Berit Margareta -Mattsson, Ulla Elisabeth

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Renen i Frövi är Andersson, Inger Maria som är född 1932 och har titeln Ordinarie ledamot, Hermansson, Renate Emma Ida som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Per Åke som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindblad, Berit Margareta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindström, Leif David Uddvej som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Mattsson, Ulla Elisabeth som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot.