Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4

Örebro län

Information

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4 är ett av många verksamheter som finns i Lindesberg. Det är nämligen den kommunen som Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4 finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4 som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1958-10-06.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Radiatorv. 6, 702 27, Örebro. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4 så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 019-958000.

Lindesberg arbetar för att verksamheter som Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4 ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4. Det finns flera verksamheter i Örebro län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden.

Firmatecknare för Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eriksson, Kjell Gunnar -Resare, Barbro Inga-Lill -Söder, Frida Margareta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4 och det är följande personer, Eriksson, Kjell Gunnar som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Elsie Ingeborg som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Resare, Barbro Inga-Lill som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Söder, Frida Margareta som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Viberg, Kjell Ove Jonas som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Kent Martin som är född 1944 och har titeln Suppleant.Hellström, Ullabritt Fia som är född 1947 och har titeln Suppleant, Löthgren, Birgitta Anna Charlotte som är född 1966 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Riksbyggens Bostadsrättsförening Lindesbergshus nr 4 är 777100-1885.