HSB Bostadsrättsförening Hinden i Lindesberg

Örebro län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Hinden i Lindesberg vars verksamheterstyp är Bostadsrättsförening.

I Lindesberg så är HSB Bostadsrättsförening Hinden i Lindesberg en av många verksamheter vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Örebro län så finns det ännu fler.

Lindesberg arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Lindesberg och i Örebro län. Redan 1958-09-22 så skapades HSB Bostadsrättsförening Hinden i Lindesberg och verksamheten är har ej F-skattsedel.

777100-1166 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Lindesberg.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Hinden i Lindesberg och det finns många verksamheter som är i Örebro län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Hinden i Lindesberg så går det att nå dem via telefon på 019-158500 fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Hundal, Gunnar Herman -Kanto, Karl Kenneth -Larsson, Ulrika Viola -Sjöberg, Ulf Inge

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Hinden i Lindesberg är Hundal, Gunnar Herman som är född 1946 och har titeln Ordinarie ledamot, Kanto, Karl Kenneth som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Ulrika Viola som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungsten, Erik Gunnar Hubert som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Sjöberg, Ulf Inge som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, .