HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg

Örebro län

Information

HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg är ett företag som finns i Lindesberg. I HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg finns det lite olika personer som är förknippade och det är Forslund, Sune Torbjörn som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Anna Maria som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Källgren, Mats Johan som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot, Sideris, Ioannis som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Kjell Gunnar Georg som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Turesson, Anna Margareta som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot.

Vill man kunna komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta företaget på det sättet så kan ni försöka att nå HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg på telefon 019-158500.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreninges hus upplåta bostäder för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg av bolagstypen Bostadsrättsförening.

HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg är ett av många företag som finns i Örebro län och Lindesberg arbetar för att företag ska trivas i kommunen.

HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg innehar ej F-skattsedel och HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Johansson, Anna Maria -Källgren, Mats Johan -Sideris, Ioannis -Turesson, Anna Margareta

HSB Bostadsrättsförening Påfågeln i Lindesberg har 777100-1141 som sitt organisation och statusen för företaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Örebro län.