HSB Bostadsrättsförening Tulpanen i Lindesberg

Örebro län

Information

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för HSB Bostadsrättsförening Tulpanen i Lindesberg vars bolagstyp är Bostadsrättsförening.

I Lindesberg så är HSB Bostadsrättsförening Tulpanen i Lindesberg ett av många bolag vars bolagstyp är Bostadsrättsförening och tittar vi till hela Örebro län så finns det ännu fler.

Lindesberg arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Lindesberg och i Örebro län. Redan 1951-06-04 så skapades HSB Bostadsrättsförening Tulpanen i Lindesberg och bolaget är har ej F-skattsedel.

777100-1125 är organisationsnummret för bolaget som finns i Lindesberg.

Just nu är HSB Bostadsrättsförening Tulpanen i Lindesberg och det finns många bolag som är i Örebro län

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Tulpanen i Lindesberg så går det att nå dem via telefon på 019-158500 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Jakobsson, Jan Magnus -Molin, Siv Anna Veronika -Norberg, Inger Marianne -Trettondal, Carolina Maria

Följande personer är på något sätt aktiva inom HSB Bostadsrättsförening Tulpanen i Lindesberg är Jakobsson, Jan Magnus som är född 1986 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Karl Johan som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Molin, Siv Anna Veronika som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Norberg, Inger Marianne som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Olov Yngve som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Trettondal, Carolina Maria som är född 1982 och har titeln Ordinarie ledamot.