HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg

Örebro län

Information

HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg är ett av många företag som finns i Lindesberg. Det är nämligen den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1962-05-07.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Ålkilsplan 7, 711 34, Lindesberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 019-158500.

Lindesberg arbetar för att företag som HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg. Det finns flera företag i Örebro län.

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Dahlström, Lilian Kristina -Fell, Pierre Marie Emile -Gill, Marita Kristina -Lind, Odd Bjarne Anders.

Det finns idag lite personer som är kopplade till HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg och det är följande personer, Dahlström, Lilian Kristina som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Fell, Pierre Marie Emile som är född 1957 och har titeln Ordinarie ledamot, Fernkvist, Jan Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Gill, Marita Kristina som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Odd Bjarne Anders som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Olov Yngve som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot.Viktorsson, Sten Ove som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot,

Organisationsnummer för HSB Bostadsrättsförening Ålkilsborg i Lindesberg är 777100-1109.