Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1

Örebro län

Information

Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 är en verksamhet som finns i Lindesberg. I Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eriksson, Berndt Åke som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Lydén, Helen Birgitta Elisabeth som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, Sävlund, Roseel Jeanine Madelene som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Tolonen, Esko Antero som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Fernström, Sonja Valborg som är född 1939 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 på telefon 019-124670.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 är ett av många verksamheter som finns i Örebro län och Lindesberg arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Lydén, Helen Birgitta Elisabeth -Tolonen, Esko Antero

Bostadsrättsföreningen MARIEDAL 1 har 769601-8550 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Örebro län.