LÖA SKOLA, Ekonomisk förening

Örebro län

Information

LÖA SKOLA, Ekonomisk förening hittar ni ett Örebro län som inte är som andra län. I Örebro län hittar ni Lindesberg som är den kommunen där LÖA SKOLA, Ekonomisk förening finns. I Lindesberg så finns det många olika Ekonomisk förening och i Örebro län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. LÖA SKOLA, Ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har ej F-skatt. LÖA SKOLA, Ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till LÖA SKOLA, Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Löa 8167, 714 94, Kopparberg men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0580-30095.

Lindesberg arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Örebro län för att locka till sig fler verksamheter.

LÖA SKOLA, Ekonomisk förening har idag 716453-2025 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Bülow, Anetté Maria Elisabeth -Holfve, Per-Olof Oa är den som för stunden ansvarar för LÖA SKOLA, Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomsika intressen genom att dirva barnomsorg och skola för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en god och stimulerande barn- gruppsverksamhet, förskolemiljö och skolmiljö som ett komplement till barnens hemmiljö och för att tillgodose barnens behov av trygghet, varaktiga relationer och kunskaper. För den dagliga verksamheten skall utbildad eller annan kompetent personal finnas. Ansvarig för verksamheten skall i anställnings- villkor och tjänstebeskrivning ges uppdraget att ansvara för och leda denna verksamhet. Verksamheten skall i övrigt drivas enligt skollagen, tillämpliga delar av socialtjänstelagen, enligt skol- verkets föreskrifter, samt följa den av riksdagen fastslagna läroplanen.

I LÖA SKOLA, Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Björklund, Doris Christina som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Bülow, Anetté Maria Elisabeth som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Folkeson, Lars Erik som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Holfve, Per-Olof Oa som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Jezek, Björn Thomas som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Persson, Ann-Sofi Helena Cecilia som är född 1980 och har titeln Ordinarie ledamotFredriksson, Göran Ingemar som är född 1970 och har titeln Suppleant, .