Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren

Örebro län

Information

Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren är ett bolag som finns i Lindesberg. I Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eklöf, Hans Thomas som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Karin Ingmarie som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Tillman, Maj Sylvia som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Tillman, Sven Olov som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Andersson, Nils Börje som är född 1926 och har titeln Suppleant, Broberg, Bror Alf som är född 1928 och har titeln Suppleant.

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta bolaget på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren på telefon 018-184100.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler med bostadsrätt utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren är ett av många bolag som finns i Örebro län och Lindesberg arbetar för att bolag ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren är ej registrerat för mervärdesskatt.

Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Bostadsrättsföreningen Lindesberg Senioren har 716453-1571 som sitt organisation och statusen för bolaget är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika bolag som är Bolaget är aktivt i Örebro län.