Bergslagens Farmartjänst Ekonomisk förening

Örebro län

Information

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom medlemmarnas begagnande av föreningens tjänster avseende uppdrag där medlemmarna och deras maskiner, redskap och verktyg skall användas samt bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Bergslagens Farmartjänst Ekonomisk förening vars verksamheterstyp är Ekonomisk förening.

I Lindesberg så är Bergslagens Farmartjänst Ekonomisk förening en av många verksamheter vars bolagstyp är Ekonomisk förening och tittar vi till hela Örebro län så finns det ännu fler.

Lindesberg arbetar för att främja liknande verksamheter så att det ska trivas både i Lindesberg och i Örebro län. Redan 1991-01-25 så skapades Bergslagens Farmartjänst Ekonomisk förening och verksamheten är har F-skattsedel Bergslagens Farmartjänst Ekonomisk förening har haft det sedan 1994-01-01.

Bergslagens Farmartjänst Ekonomisk förening är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1991-01-01

716453-1456 är organisationsnummret för verksamheten som finns i Lindesberg.

Just nu är Bergslagens Farmartjänst Ekonomisk förening och det finns många verksamheter som är i Örebro län

Vill ni komma i kontakt med Bergslagens Farmartjänst Ekonomisk förening så går det att nå dem via telefon på fungerar inte det går det att skicka ett brev till verksamheten på följande adress: .

Firman tecknas, förutom av styrelsen, av Karl Gustav Jonsson och Lena Andersson, var för sig.

Följande personer är på något sätt aktiva inom Bergslagens Farmartjänst Ekonomisk förening är Andersson, Lena Elisabeth som är född 1959 och har titeln Extern firmatecknare, Andersson, Harry Karl Rune som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonsson, Karl Gustav som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Alf Gustav som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Eriksson, Karl Gunnar som är född 1959 och har titeln Suppleant, Eriksson, Sven Åke som är född 1948 och har titeln SuppleantLarsson, Roger Liss som är född 1964 och har titeln Suppleant, .