Bostadsrättsföreningen VIPAN

Örebro län

Information

Bostadsrättsföreningen VIPAN är ett av många företag som finns i Lindesberg. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen VIPAN finns i och den tillhör även Örebro län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen VIPAN som idag finns i Örebro län har varit registrerat sedan 1990-07-26.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Gruvg. 32 A, 711 34, Lindesberg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen VIPAN så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Lindesberg arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen VIPAN ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen VIPAN. Det finns flera företag i Örebro län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. upp- låtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till fören- ingens hus, om marken skall användas som komplement till bostads- lägenhet eller lokal.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen VIPAN är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Englund, Barbro Margot Louise -Trlicik, Jaromir -Åkerblom, Bernt Rune.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen VIPAN och det är följande personer, Englund, Barbro Margot Louise som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Trlicik, Jaromir som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerblom, Bernt Rune som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Fröberg, Johan Andreas som är född 1962 och har titeln Suppleant, Juntti, Hans Åke Peter som är född 1977 och har titeln Suppleant, Persson, Leif Arne som är född 1962 och har titeln Suppleant.

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen VIPAN är 716453-1209.