HSB Bostadsrättsförening Markören i Lindesberg

Örebro län

Information

I Örebro län så finns HSB Bostadsrättsförening Markören i Lindesberg. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Lindesberg här finns det många olika Bostadsrättsförening. HSB Bostadsrättsförening Markören i Lindesberg tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Örebro län. Lindesberg jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Örebro län gör att bolag trivs där.

HSB Bostadsrättsförening Markören i Lindesberg är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716411-5748.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 021-3702400 alternativt besöka eller skicka post till HSB Bostadsrättsförening Markören i Lindesberg på följande adress Högstadieplan, 711 35, Lindesberg.

HSB Bostadsrättsförening Markören i Lindesberg är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I HSB Bostadsrättsförening Markören i Lindesberg så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , . Jansson, Karl-Arne som är född 1949 och har titeln Suppleant , Nydén, Karin Birgitta som är född 1955 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.